Štípané palivové dřevo - Pardubice, Sezemice
Úvodní | Objednávky

.
Štípané palivové dřevo - eShop HELP | Cutwood Pardubice Sezemice

HELP - nápověda pro eShop

OBECNĚ

Tento eShop nevyžaduje vaši registraci, nepracuje s databází a vaše osobní údaje jsou uloženy pouze ve vašem počítači či mobilu v tzv. cookies (proto musíte mít cookie v prohlížeči povoleny). Další výhodou je možnost objednat najednou více položek, např. dřevo, kůru, brikety nebo více druhů štípaného dřeva apod.

Základní menu pro OBJEDNÁVKY obsahuje krom tohoto HELPu pouze 4 základní operace, které jsou níže popsány.

1 - DODÁVACÍ ADRESA

Formulář pro zadání Dodávací adresy obsahuje právě ty položky, které jsou uloženy u vás v cookie. Všechny položky formuláře jsou povinné (krom komentáře), jinak se vám později nepodaří objednávku odeslat. Editovat lze položky i postupně a kdykoliv.

Pokud nebudete cookie mazat (např. při údržbě PC) vydrží vám i pro příští rok.

Pokud do komentáře napíšete TEST - NEDODÁVAT!, můžete si náš eShop "nanečisto" vyzkoušet.

2 - N A K U P O V Á N Í

Nakupování vás provede nejprve přes jednotlivé volby dřeviny (ŠTÍPANÉ DŘEVO / MULČOVACÍ KŮRA / DŘEVĚNÉ BRIKETY), pak postupně přes druh ap. až k zadání objednávaného množství.

Po schválení se položka zadaného množství dostane do košíku a program skočí zpět do menu pro OBJEDNÁVKY.

Do košíku se dostanete až další volbou UKAŽ KOŠÍK. Je to proto, abyste třeba mohli koupit další položku. Např. nejprve koupíte ŠTÍPANÉ DŘEVO a pak dokoupíte DŘEVĚNÉ BRIKETY ap. Nebo nakoupíte více druhů dřeva na topení, např. měkké pro zátop a tvrdé pro topení.

3 - K O Š Í K

Volbou Ukaž košík (z menu Objednávky) si kdykoliv můžete prohlédnout vámi právě objednávané položky. Teprve až je budete mít v košíku všechny, přistoupíte k jejich objednání další volbou Odešli objednávku.

Pokud při plnění košíku uděláte chybu, můžete košík tlačítkem VYPRÁZDNI KOŠÍK vyprázdnit a začít ho plnit znovu.

4 - ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Pro odeslání objednávky musíte mít nejprve správně zadánu Dodávací adresu - viz 1. Dále musíte mít naplněn košík požadovaným nákupem (nesmí být prázdný).

Teprve pak po volbě Odeslání objednávky uvidíte nahoře na obrazovce Dodávací adresu. Pokud tato není ta pravá, vrátíte se zpět do menu OBJEDNÁVKY a volbou DODÁVACÍ ADRESA zadáte tu správnou.

Pokud je Dodávací adresa správná, pod ní vidíte obsah košíku, pokud tedy byl košík plněn. Pokud je košík prázdný, musíte jej po návratu přes menu Objednávky a Nakupuj! naplnit.

Je-li obsah košíku "špatný" můžete jej vyprázdnit tlačítkem VYPRÁZDNI KOŠÍK a pak musíte nakoupit znovu.

Pokud jsou všechny údaje správné, musíte spočítat kvůli antispamu 314*2=628, výsledek zadat do příslušného políčka a pak můžete objednávku odeslat tlačítkem ODEŠLI OBJEDNÁVKU. Tím je objednávka odeslána e-maily, a to k nám na obchodní oddělení a kopie vám, vyprázdněn košík a vráceno menu pro OBJEDNÁVKY.

Pokud budete najednou nakupovat větší objem dřeviny, pak při telefonické dohodě s naším obchodním oddělením o termínu dodávky, dohodnete i případný vícenásobný dovoz dřeviny, např. 5 prms sypaného smrkového 33 cm prvním závozem a 5 prms sypaného dubového 33 cm dalším závozem. S tím pak souvisí i určení ceny za nakládku dřevin (145,- Kč pro jeden závoz).

.

přepne Klasické zobrazení